045-369 05 93 info@oburon.nl
Selecteer een pagina

In Europa gebruiken we standaard de zogeheten A-formaten als we het over papierformaten hebben. Het grootste formaat is de A0 (841×1189 mm) en is precies 1 m2. Door dit formaat telkens aan de lange zijde te halveren krijg je de rest van de formaten. Zie onderstaande tabel voor de precieze afmetingen. De verhouding van de lange en de korte zijde blijft hierbij altijd 1:1,41 (1 staat tot wortel 2). Wil je het formaat vergroten of verkleinen die je deze (bij vergroten) een factor van 141% te geven en bij verkleinen 71%. (Handig weetje voor op een kopieermachine, daar staan deze percentages vaak standaard ingesteld). wil je twee formaten groter gaan, dan zijn is het vergrotingspercentage 200% en bij verkleinen (van bijv. A2 naar A4) 50%. Een standaard briefpapier heeft een formaat van 21×29,7 cm (A4).

Overzicht papierformaten

A0 841 x 1189 mm
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
A7 74 x 105 mm
A8 52 x 74 mm

papierformaten - By User:Bromskloss - This is an improved version of A size illustration.svg., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1369452

De verhouding tussen de lange en de korte zijde is zo, dat wanneer het vel over de lange zijde in tweeën wordt gesneden (dus de oppervlakte wordt gehalveerd), een vel ontstaat met precies dezelfde verhouding.