045-369 05 93 info@oburon.nl
Selecteer een pagina

Een alinea is het kleinste stuk tekst dat nog uit meerdere zinnen bestaat. Het is een gedeelte uit een doorlopende tekst dat tussen twee witregels in staat (of één, als het de eerste alinea op een pagina is), of tussen twee inspringingen. Een tekst is doorgaans opgebouwd uit meerdere alinea’s.

Soms bestaat een alinea slechts uit een enkele zin, of zelfs maar één woord, als afwisseling met langere alinea’s, bijvoorbeeld om het aanzien van een tekst gevarieerder te maken en deze ritme te geven.

Alinea’s zijn nuttig

Een alinea dient vooral het gemak van de lezer. De lezer krijgt door het gebruik van alinea’s sneller een beeld van de grenzen binnen een tekst. Lange teksten schrikken af. Er zitten geen rustpunten in en er valt niet snel een rode draad te ontdekken. Teksten die in alinea’s zijn verdeeld geven rust.

Alinea’s zorgen voor overzicht

Elke alinea bevat een afgeronde hoeveelheid informatie. Daarmee wordt de tekst overzichtelijker. Meestal staat de belangrijkste informatie in de eerste of tweede zin. Zo kan de lezer heel makkelijk de tekst op hoofdzaken doorlezen. Door het toevoegen van tussenkoppen wordt de overzichtelijkheid verder bevorderd. Dit maakt het gemakkelijk om binnen een langere tekst iets terug te vinden.